Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

دوره فوق پیشرفته مکالمه (Speaking Max)

زبان آموزان سطح Upper Intermediate یا همان سطح B2 و نیز مدرسین زبان انگلیسی سطح C1  می توانند با شرکت کردن در دوره فوق پیشرفته، مهارت های زبانی خود را تا سطح C2  ارتقاء دهند و به اصطلاح انگلیسی را  Native Like ارائه دهند.

تعداد جلسات:

ارزیابی دوره MAX:

در طول هر دوره برای  زبان آموزان Assignment درنظر گرفته شده است که در خارج از ساعت کلاس انجام میشود و  نتیجه به هایلینگو ایمیل مشود (البته تکالیف به صورت Lecture باید در کلاس انجام شود و نمره آن را مدرس کلاس خواهد داد). مجموع  کل Assignment، نمره نهایی هر زبان آموز در انتهای دوره خواهد بود که در قالب  سرتفیکت به داوطلب اهدا خواهد شد .

اين دوره براي افرادی مناسب است که:

Course Outcomes

Certification

Who should attend?

[metform form_id="1136"]