خیلی خلاصه و شفاف باید عرض نماییم، شما نباید فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی یا انگلیسی ببینید.
اگر هدف شما یادگیری زبان انگلیسی است، باید فیلم دیدن را در سطح مناسب خودتان شروع کنید.
فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی یکی از علاقمندی های ایرانیان و فارسی زبانان جهان است. اگر هدف شما بادگیری بک زبان جدبد است نباید فیلم را با زیرنویس نگاه کنید.

برای خیلی‌ها سوال است که آیا فیلم‌ها و سریال‌های انگلیسی را باید با زیر‌نویس نگاه کنند؟
خوب‌است بدانیم که زیر‌نویس فیلم‌های انگلیسی هیچ‌وقت به منظور آموزش زبان انگلیسی تهیه نمی‌شوند و قصد اصلی از تهیه آن‌ها کمک به افراد ناشنوا برای درک فیلم و سریال است. یا حداقل دلایلی بجز آموزش دارند.
اگر با زیرنویس فارسی فیلم انگلیسی می بینید تا زبان شما تقویت شود بدانید که مسیر اشتباهی را طی می کنید.
با هیچ واسطه ای و هیچ ترجمه ای هیچ زبانی را نمی شود یاد گرفت.
بله شاید چند لغت محدود را یادبگیرید ولی اینجوری شما فقط چند لغت حفظ کردید و زبان یاد نگرفتید.
انجام کارهای غیر استاندارد آموزشی، راه را طولانی و آموزش زا سخت خواهد کرد.

[metform form_id="1136"]